Ngũ Mai Sư Thái

Ngũ Mai Sư Thái đã sáng lập ra Vịnh Xuân Quyền như thế nào

14547251471454495371nguyentecong2

Tương truyền Ngũ Mai cũng là một trong 5 nhân vật truyền thuyết trốn thoát khỏi chùa Nam Thiếu Lâm Toàn Châu Phúc Kiến sau