Triệt Quyền Đạo có những kỹ thuật căn bản nào

Chưởng pháp ( cạnh đao, đao ngược, lòng chưởng, chưởng căn, lưng chưởng, mũi đao, ngón tay )
Xuyên, ấn, vỗ, đập, tạt, đẩy, xỉa.

1/ Cảnh giới trang ( thế thủ )
2/ Luyện bộ pháp
Căn bản: bước trượt trước, bước trượt sau, bước đệm trước, buớc đệm sau, bước trượt thọc sâu trước, bước trượt dài phía sau, bước bật nẩy trước, bước thoái nhanh, bước chéo phải, bước chéo trái.
Cao cấp: Bước luồn thọc chân trước và chân sau, bước lướt vòng trái, bước chạy vòng phải, bước phóng đột biến.

long3131212_5cdaf

3/ Luyện thủ pháp ( quyền, chỏ, chỉ, chưởng )
a/ Tay quyền
– Đòn đấm thẳng tay trước và sau
– Đòn đấm chéo tay trước và sau
– Đòn đấm thọc đoản quyền liên tiếp ( tay trước và tay sau )
– Đòn đập ngang tay trưóc và sau
– Đòn Đập xuống tay trước và sau
– Đòn bổ xuống tay trước và sau
– Đòn đấm vòng tay trước và sau
– Đòn móc hết tay trước và sau
– Đòn móc
– Đòn móc xúc tay trước và sau
– Đòn vung hết tay trước và sau
– Đòn rơve hai tay
– Đòn vẩy mu tay trước
– Đòn tạt mắt quyền
– Đòn Xúc ngược cạnh quyền.
– Quyền cắm đốt thứ hai tay trước và sau
b/ Chỏ pháp
– Chỏ ngang, chỏ dập, chỏ thọc, chỏ cắm, chỏ láy, chỏ tạt ( cả tay phải và tay trái )
c/ Chưởng pháp ( cạnh đao, đao ngược, lòng chưởng, chưởng căn, lưng chưởng, mũi đao, ngón tay )
Xuyên, ấn, vỗ, đập, tạt, đẩy, xỉa.
4/ Cước phấp
a/ Bàn long:
– Bàn long lướt chân trước
– Bàn long trượt chân trước ( phát lực và trượt về phía trước là một động tác )
– Bàn long thọc chân truớc
– Bàn long cắm chân trước ( cao cấp )
– Bàn long vươn chân sau
b/ Thọc gót hậu chân sau
c/ Đá tống
– Tống trượt trước
– Tống trước
– Tống sau
d/ Đá quẹt chân trước
đ/ Vòng cầu và phang ống
– Vòng cầu chân trước và sau ( thượng và hạ )
– Phang ống chân trước
– Phang ống chân sau
e/ Đá bật mu hạ bộ
– Bật trượt chân trước
– Bật chân sau
– Bật ngược chân trước
f/ Đá đạp chân trước và sau

g/ Đá dậm
– Dậm chân trước
h/ Điểm cước ( vào ống chân đối phương )
i/ Đập từ trên xuống
K/ Đá chặn lòng bàn chấn ( lan môn, khái, chặn )
l/ Đá quét thuận và quét nghịch
m/ Đầu gối
– gối đâm, gối xúc, gối vòng, gối bay, gối cắm

5/ Hông
Hất hông vào xương chậu đối thủ
6/ Hất vai trước
7/ Kỹ thuật vật nhanh
8/ Kỹ thuật đỡ và đánh cùng lúc ( đánh đỡ là một động tác )
9/ kỹ thuật né tránh phản công vào trung tuyến

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *