Đường vào Võ Đạo nhiều gian khổ không như mọi người nghĩ


Người Võ Sĩ Đạo của thời đại mới là một người khoẻ và có khả năng tự vệ cao, có nếp sống giản dị, có tinh thần trung thực và có một tâm hồn cao thượng. Nhưng điều quan trọng hơn cả là: Người Võ Sĩ Đạo phải là người: “Làm chủ được chính mình”.

Học võ nếu chỉ muốn nắm được một ít kỷ thuật để tự vệ và nắm được cách luyện tập để bảo dưỡng cơ thể thì không khó. Nếu muốn trở thành một huấn luyện viên hoặc một võ sư giỏi thì tương đối khó còn muốn trở thành một Võ Sĩ Đạo với đầy đủ ý nghĩa của danh từ này thì rất khó.

Ngày nay văn minh nhân loại vươn cao, các quan niệm về giá trị đạo đức, giá trị tinh thần của các thế kỷ trước đã thay đổi nhiều. Do đó, những quan niệm như “Một Võ Sĩ Đạo phải là một người hùng”, Khi danh dự bị xúc phạm là phải rút kiếm ra sống chết với kẻ thù”, hoặc “phải Harakiri (tự mổ bụng) để tự sát”…đã lỗi thời.
h221

Người Võ Sĩ Đạo của thời đại mới là một người khoẻ và có khả năng tự vệ cao, có nếp sống giản dị, có tinh thần trung thực và có một tâm hồn cao thượng. Nhưng điều quan trọng hơn cả là: Người Võ Sĩ Đạo phải là người: “Làm chủ được chính mình”.

So với tạo vật, loài người là một sinh vật yếu đuối. Chỉ thiếu một chút hơi một giọt nước cũng có thể chết được người. Nhưng con người vượt lên trên hết là nhờ có tư tưởng. Có tư tưởng, con người có óc sáng tạo và đã xây dựng nên nền văn minh hiện tại. Ngày nay đời sống nhân loại đã vươn lên cao, xuyên qua cuộc cách mạng khoa học kỷ thuật, con người đang đi tới các hành tinh khác, đang nổ lực trong tiến trình chinh phục thiên nhiên nhưng có một “mặt trận” mà con người vẩn chưa chiến thắng. Đó là: CHIẾN ĐẦU ĐỂ LÀM CHỦ CHÍNH MÌNH LÀM CHỦ ĐƯỢC SỰ SAY MÊ CỦA LÒNG MÌNH, LÀM CHỦ ĐƯỢC SỰ YẾU ĐUỐI CỦA TẤM HỒN MÌNH.

Người Võ Sĩ Đạo hôm nay không chỉ là một con người khoẻ mạnh và luyện được một kỷ thuật chiến đấu cao siêu, cũng không phải là một loại người quả cảm có thể chết vì danh dự, lại cũng không bắt buộc phải là mợt chiến sĩ luôn luôn sẵn sàng quên mình và hy sinh.

Người Võ Sĩ Đạo hôm nay là người phải tu tập để vươn lên và chiến thắng chính con người mình, Phải luôn luôn chiến đấu để vượt lên khỏi mọi sự hèn yếu, từ đó mới làm chủ được chính bản thân mình.

Muốn làm chủ được mình phải có lòng tự tin và can đảm. Muốn có đức tự tin thì phải có sự hiểu biết – Biết rõ sự vật biết người biết mình một cách sâu xa và chính xác.

Khởi từ lòng tự tin, với một ý chí vững mạnh chắc chắn sẽ không thiếu can đảm. Can đảm là lòng dũng cảm có ý thức, nó khác với sự liều lĩnh bạt mạng của những kẻ ngu dốt khi bị xung đột tình cảm, phai mờ lý trí và hành động theo bản năng.

Từ lòng tự tin và can đảm, lại thêm sự hiểu biết và khôn ngoan thì con đường tự chủ sẽ hiện ra ngay trước mắt vậy.

Đó là đường vào võ đạo, con đường đưa đến sự làm chủ chính bản thân mình.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *