Vịnh Xuân Quyền

Vịnh Xuân quyền pháp và những đặc điểm

hqdefault-1

Tại Hà Nội có nhiều nhánh Vịnh Xuân, chi phái của cụ Trần Thúc Tiển có nhiều học trò lớn tuổi, thành tựu cao nhất

Tại sao không áp dụng Vịnh Xuân Quyền trong MMA

application-wing-chun

Thứ nhất, luật của một môn võ hoặc thể thao đề được thiết kế phù hợp với môn võ/ thể thao đó. Chúng ta có

Khó áp dụng Li thủ (Niêm thủ) trong thực chiến nguyên nhân là do đâu

brucechisau

Trong Vịnh Xuân Quyền mặc dù các công phu là rất nhiều. Tuy nhiên Li (Niêm) thủ lại nổi bật lên, có thể do phim

Nguyên lý của Li thủ – Phép dính tay trong Vịnh Xuân Quyền

bruce33-300x234

Chi-Sao là một “công cụ” duy nhất mà Vịnh Xuân đã sáng tạo ra, nó có nét tương đồng phép dính tay trong Thái Cực/Tai

Ngũ Mai Sư Thái đã sáng lập ra Vịnh Xuân Quyền như thế nào

14547251471454495371nguyentecong2

Tương truyền Ngũ Mai cũng là một trong 5 nhân vật truyền thuyết trốn thoát khỏi chùa Nam Thiếu Lâm Toàn Châu Phúc Kiến sau