Triệt Quyền Đạo

Lý Tiểu Long thi triển Triệt Quyền Đạo như thế nào

images236232_bn2_jpg

Người sáng lập ra Triệt Quyền Đạo là Lý Tiểu Long với sự kết hợp các môn võ Trung Hoa (Vịnh Xuân Quyền) và các

Triệt Quyền Đạo có những kỹ thuật căn bản nào

long3131212_5cdaf

Chưởng pháp ( cạnh đao, đao ngược, lòng chưởng, chưởng căn, lưng chưởng, mũi đao, ngón tay ) Xuyên, ấn, vỗ, đập, tạt, đẩy, xỉa.

Vịnh Xuân Quyền và Triệt Quyền Đạo khác nhau như thế nào

7378446

Vịnh Xuân Quyền bản chất là môn võ nhu. Triệt Quyền Đạo tiếp cận quyết liệt hơn, và Lý Tiểu Long cũng bổ sung nhiều

Áp dụng thực tế từ nguyên lý là khẩu quyết của Triệt Quyền Đạo

bruce-lee-be-like-water

Theo Triệt Quyền Đạo, vùng gối, ống chân và bụng gần với chân hơn nên những cú đá vào chân sẽ tiết kiệm về thời