Thập Nhị Liên Hoa

Đôi nét về Thập Nhị Liên Hoa khí công tâm pháp

105401b4u1

Lưỡi đặt trên vòm vọng để nối vòng âm dương ( nhâm đốc) trong thời gian hít vào, lưỡi trở về bình thường trong thời